Hosting คือ การเช่าพื้นที่บนเว็บไซต์ โดยการเช่าพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ในเครื่อง Server ในการเก็บข้อมูลฝากไว้กับเครื่อง Server ที่ให้บริการ เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณสามารถออนไลน์บนอินเตอร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกเว็บไซต์ที่ออนไลน์อยู่

บนอินเตอร์เน็ตจะได้รับการเก็บไว้บนเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่เรียก เว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ ฐานข้อมูล อีเมล์ ฯลฯ ไว้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ บริการเว็บโฮสติ้งที่ดีที่สุด จะต้องมีระบบที่ใช้งานง่าย และให้ผู้ใช้งานไม่รู้สึกวุ่นวายกับฟังค์ชั่นที่ซับซ้อนของระบบ เพื่อให้คุณสามารถเผยแพร่และนำเสนอผลงานได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว ที่สำคัญยังต้องคงไว้ซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม